كلاس 17 این خودرو همان سمند كلاس 15 ميباشد كه مجهز به كلاچ اتوماتيك بدون نياز به كنترلهاي دستي
جهت ترمز و گاز بوده و برعكس كلاس 15 كه ويژه جانبازان است جهت استفاده عموم مباشد.
كلاس 16 اين كلاس ، علاوه بركليه تجهيزات خودروي مبنا ، داراي موتور انژكتوريXU7JPL3 ، دستگاه پخش CD
، داراي موبايل هندز فري،غربيلك فرمان چرمي ، ، قطعات تزئيناتي(DECORATIVE) جديد و
كفپوشهاي موكتي ، رينگ آلومينيمي جديد ، آئينه تاشوي برقي، كمربندهاي ايمني همرنگ
تزئينات داخلي ، گردگير دسته دنده همرنگ تزئينات داخلي و گردگير ترمزدستي همرنگ تزئينات
داخلي ، كپسول آتش نشاني ، شيشه بالابر اتوماتيك با محافظ ، جعبه فيوز نوري ، كروز كنترل ،
قاب روي غربيلك با آرم كروم ، دستگيره دربازكن داخلي همرنگ با تزئينات داخل و بلندگوهاي جديد
ميباشد
كلاس 20 در اين كلاس فقط تغييرات بدنه اي به منظور آماده نمودن خودرو جهت تبديل به خودروي گازسوز
اعمال شده است. اين كلاس بنام ""خودروي بنزيني با قابليت تبديل به گازسوز "" معرفي ميگردد
كلاس 15 این خودرو همان سمند معمولي با موتور XU7 است كه جهت استفاده ويژه جانبازان،‌ به كلاچ ا
توماتيك و كنترلهاي دستي جهت ترمز و گاز مجهز شده است.
كلاس 14 این خودرو همان سمندمعمولی ( 290-کلاس 3) میباشد که جهت تطابق آب و هوایی خودرو در
کشورهای سردسیری - بازارهای صادراتی - از انواع Fillingهای به خصوص جهت عملکرد اجزاء
مختلف خودرو در دمای بسیار پایین ، كمربندهاي ايمني EMARK دار ، سيتم جذب بخارات(كنيستر)،
آئينه جانبي با حك ليزري، كليه چراغهاي EMARK دار، كفي صندلي عقب متناسب با نصب كمربند
ايمني و موتور متناسب با مناطق سردسير استفاده میشود. مطابق صورتجلسه شماره
MOM-ONL-63 به تاريخ 21-8-87 پيرو استعلامهاي انجام شده از واحدهاي درگير اين كلاس
غير فعال گرديد.
كلاس 13 در اين كلاس از 4 عدد رينگ آلومينيومي 15 با لوگوي سمند و يك رينگ معمولي استفاده خواهد
شد و هيچ تجهيزات اضافه ديگري نسبت به خودروي پايه نخواهد داشت. مطابق صورتجلسه
 شماره MOM-ONL-63 به تاريخ 21-8-87 پيرو استعلامهاي انجام شده از واحدهاي درگير اين كلاس
غير
فعال گرديد.
كلاس 12 در اين كلاس كه به سمند 85 معروف است ، از سپرهاي تمام رنگي ، داشبورد طرح
SLUSH MOULDING ، جلو پنجره جديد ، كمربند هاي ايمني رنگي ،موكتهاي كف طرح تافتينگ،
 كفپوشهاي فرشي ، آنتن و برف پاكن طرح جديد استفاده شده است و ساير مولفه هاي آن شبيه
 سمند كلاس 3 ميباشد. با توجه به روند افزايشي توليد خودروي سمند با تجهيزات معروف به سمند
 85 ، اين كلاس جايگزين كلاس 3 مبنا خواهد شد.
كلاس 11 اين كلاس ، علاوه بركليه تجهيزات خودروي مبنا ، داراي موتور انژكتوريXU7JPL3 و دستگاه پخش
CD مي باشد .
كلاس 10 اين كلاس علاوه بر تجهيزات كلاس 6 ، داراي موبايل هندز فري،غربيلك فرمان چرمي ،
، قطعات تزئيناتي(DECORATIVE) جديد و كفپوشهاي موكتي ، رينگ آلومينيمي جديد ، آئينه تاشوي
برقي،
كمربندهاي ايمني همرنگ تزئينات داخلي ، گردگير دسته دنده همرنگ تزئينات داخلي و گردگير ترمز
دستي همرنگ تزئينات داخلي ميباشد
كلاس 6 اين كلاس ، علاوه بركليه تجهيزات خودروي مبنا ، داراي موتور انژكتوريXU7JPL3 ، دستگاه پخش CD
و رينگ آلومينيمي مي باشد . مطابق صورتجلسه شماره MOM-ONL-63 به تاريخ 21-8-87 پيرو
استعلامهاي انجام شده از واحدهاي درگير اين كلاس غير فعال گرديد.
كلاس 5 اين كلاس ، علاوه بركليه تجهيزات خودروي مبنا ، داراي موتور انژكتوريXU7JPL3 ، سيستم ABS ،
دستگاه پخش CD و رينگ آلومينيمي مي باشد .
كلاس 4 اين كلاس ، علاوه بركليه تجهيزات خودروي مبنا ، داراي موتور انژكتوريXU7JPL3 و سيستم ABS
مي باشد . ضمنا بنا به صورتجلسه بررسي واريانتهاي سمند در تاريخ 20-5-87 بنا به تاييد NPD
غير فعال گرديد.
كلاس 3 اين كلاس ، علاوه بركليه تجهيزات خودروي مبنا ، داراي موتور انژكتوريXU7JPL3 نيز مي باشد 
اين كلاس موقتا جهت توليد 1536 دستگاه جهت كشور سوريه بصورت SKD0 و طي نامه
صا/87102056/دا مورخ 06/07/87 به وضعيت فعال درآمده است
كلاس 2 اين كلاس ، علاوه بركليه تجهيزات خودروي مبنا ، داراي سيستم ترمز ضد قفل ABS مي باشد.
+ نوشته شده توسط فرشاد زرافشان در 2010/8/23 و ساعت 11 |